MODNI STUDIO

FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare

U P I S   U  T O K U!!

Modni Studio

Kurs Modnog dizajna – ovaj program ima tri nivoa i u zavisnosti od potreba polaznika, može se pohađati kroz posebne programske oblasti, ili kao celina. Podeljeni su na: osnovni nivo – Modni crtež, srednji nivo – Modni dizajn i izrada modela, i viši nivo – Modni performans. Polaznici mogu pohađati jedan ili sva tri kursa, u zavisnosti od svog predznanja i potreba.

  • Modni crtež – osnove modnog dizajna, izrada modnih crteža i skica, istorijski kostim, skice za modne kreacije u materijalu, materijalizacija tekstila; trajanje kursa 3 meseca
  • Kreativni modni koncept  – istraživanje modne inspiracije, re-design, re-make, izrada autorskih modnih skica u materijalu, izrada autorskog modnog portfolija, istorija odevanja i potkultura – gostujuća predavanja, krojenje modela prema modnoj skici, šivenje osnovnih modela
  • Modni performans – izrada modnog koncepta u kojem učestvuju svi polaznici kursa, izrada skica i modnih proizvoda, produkcija foto materijala, koncept i realizacija kolektivne modne revije, individualne konsultacije za razvoj uspešnog modnog biznisa.

Naši programi su tako kreirani da polaznike osposobljavaju da samostalno izrade modne skice i crteže u materijalu, da kreativno pristupe rešavanju modnih zadataka, da stvaraju nove modne koncepte, događaje i proizvoda, a ciljevi programa su: potsticanje kreativnosti, inventivnosti i timskog rada.

Ako želite da upišete Kurs Modnog dizajna za mlade od 17 do 30. godina, po subvencionisanim cenama, a u okviru projekta Umetnički trening 2015., vidite aktuelnu objavu konkursa, OVDE!

Predavači:
Vladimir Vulikić, modni dizajner – predmet Modni crtež i Miro Mišljen, Gabriela Vasić – kursevi: Kreativni modni koncept i Modni performans
Lokacija: Vlajkovićeva 30, Beograd ili za Umetnički trening 2015 – UK Parobrod.
Termini: 1 ili 2 puta sedmično po 3h. Kurs počinje u oktobru.
Cena: na upit, putem email-a: umetnicki.trening@gmail.com 

Ilustracija: Miro Mišljen, zahvalnošću autora

 

All copyright reserved by Gabriela Vasic 2015