FAQ – Sve sto vas interesuje u vezi programa Umetnicki trening

cropped-zavrsna-izlozba-0.jpg
http://arts-design.info/wp-content/uploads/2015/08/cropped-zavrsna-izlozba-0.jpg
FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare
 1. Šta je Umetnički trening? 

Edukativna platforma UMETNIČKI TRENING doprinosi podizanju  profesionalnih kompetencija mladih umetnika, omogućava polaznicima da  razviju svoj kreativni kapacitet, i aktivno se uključe u kulturni i privredni život u zemlji i inostranstvu.

   2. Koje kurseve nudi projekat Umetnicki trening 2015?

Kursevi: Modni dizajn, Grafička kultura, Vizuelna umetnost, Medijska pismenost

 1. Ko je koordinator programa?

Koordinator programa je Gabriela Vasić, po obrazovanju magistar likovnih umetnosti, a u statusu samostalni umetnik od 1993., a kao dizajner projekata neformalne edukacije mladih u poziciji je projekt menadžera, kooridnatora i organizatora kulturnih događaja, a po potrebi je savetnik za razvoj ličnih umetničkih projekata i biznisa u umetnosti, pisac autorskih tekstova, likovnih kritika, eseja.

 1. Ko su predavači kurseva?

Predavači su stručnjaci iz relevantnih oblasti, stalni predavači su voditelji kurseva, a postoje i gostujući predavači, u zavisnosti od teme i oblasti. Voditelji kurseva su: Modni dizajn – Vladimir Vulikić, modni dizajner; Grafička kultura – Sanja Jovović, grafički dizajner, vizuelni umetnik, dipl.ing. arhitekture; Vizuelna umetnost – Gabriela Vasić; Medijska pismenost – Jelena Spaić, dipl.istoričar umetnosti, kustos Fakulteta likovnih umetnosti. Više o gostujućim predavačima vidi za željeni kurs u linkovima, rubriku 2., gore u tekstu.

 1. Ko moze da pohađa kurseve?

Program je namenjen mladim talentovanim ljudima od 17 do 30. godina, koji imaju ambiciju da se profesionalno bave vizuelnim umetnostima i kreativnim industrijama. Projekti se izvode u saradnji sa eminentnim strucnjacima iz oblasti vizuelnih umetnosti, dizajna, kulturnog menadzmenta i produkcije, kulturnim institucijama i udruženjima građana. Takođe mogu se prijaviti svi mladi koje zanimaju vizuelne umetnoti iz hobija, predznanja nisu uslov ali su prednost. Više, vidi ovde!

 1. Koji su termini i lokacije?

Modni dizajn: subota, 11 – 14h, UK Parobrod

Vizuelna umetnost: subota, 15 – 18h, UK Parobrod

Grafička kultura: subota, 11 – 14h, Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti

Medijska pismenost – biće objavljeni termini naknadno

 1. Koja je cena kurseva?

Modni dizajn: 20,000.00 din. podeljeno na 4 mesečne rate

Vizuelna umetnost: 16,000.00 din., podeljeno na 4 mesečne rate

Grafička kultura: 16.000,00 din., podeljeno na 4 mesečne rate

 1. Šta je program kurseva?

Kursevi su koncipirani kao kombinacija teorijskih predavanja, praktičnih vežbi, kreativnih radionica, video tutorijala, produkcije umetničkih radova i događaja, a za detalje o programima kurseva, pogledajte linkove o odgovoru na pitanje br. 1. – Kursevi, gore.

 1. Primena stečenog znanja sa kurseva?

Modni dizajn: polaznici razumeju kontekst modne industrije i modnog tržišta i mogu samostalno da kreiraju modne skice, da izrađuju modne ilustracije, da naprave model za svoju kreaciju, da naprave svoj portfolio sa crtežima i da upravljaju svojim kreativnim procesom i umetničkim produktima. Polaznici se osposobljavaju da razmišljaju tržišno i ohrabruju da kreiraju autorske modne detalje i odeću, čime stiču mogućnost samozapošljavanja u ovom sektoru.

Vizuelna umetnost: polaznici razumeju kontekst savremene vizuelne umetnosti i svoje umetničke produkcije, mogu samostalno ili u grupi da osmisle, izvedu i artikulišu svoj umetnički projekat u domenu novih medija i/ili u javnom prostoru, da izvedu mural/grafit, performans ili neku akciju, polaznici znaju kako da verbalno artikulišu svoju projektnu ideju; Polaznici stiču znanja i veštine koje im mogu pomoći da ostvare status samostalnog umetnika i samozaposlili se.

Grafička kultura: polaznici su ohrabreni da razviju svoj autorski grafički rukopis kroz praksu iz dizajna logotipa, plakata, kataloga, flajera, vizit karti, etiketa, a omogućava im se da misle tržišno, integrišući kulturnu tradiciju i turističke potrebe, kako bi osmisli dizajn suvenirskih proizvoda i ambalaže, i time plasirali svoju na tržište umetničkih rukotvorina i samozaposlili se.

Medijska pismenost: polaznici znaju kako da verbalno i vizuelno prestave svoj umetnički rad na internetu i u medijima, i da ga reprezentuju offline i na web-u, u formi u formi portfolia, umetničkog „stejtment-a“, CV, projektne aplikacije, čime su stekli mogućnost da budu uspešni u učešću na javnim konkursima u zemlji i inostranstvu i tako ostvare karijeru u umetnosti i kulturnim industrijama;

 1. Rezultati kurseva?

Polaznici su proizveli svoje autorske projekte, osmislili artikulaciju i reprezentaciju istih, stekli praksu unutar odabrane struke, razvili svoje veštine profesionalne reprezentacije u javnosti, predstavili se javnost, ostvarivši samostalnu ili grupnu kulturnu produkciju, a zbog toga su dobili medijsku pažnju za svoj umetnički rad.

 1. 11. Kakvu praksu nude kursevi?

Svi polaznici koji uspešno završe kurseve (70% pohađanja radionica + izveden projekat),, stiču mogućnost da učestvuju na grupnoj izložbi u Ustanovi kulture Parobrod ili u Maloj Galeriji Yugoexport, i da na taj način predstave javnosti svoj umetnički rad. Oni koji se odluče za izvođenje projekta u javnom prostoru u odabranom umetničkom mediju, predstaviće javnosti dokumentaciju o projektu ili video zapis (polaznici Vizuelne umetnosti ili Modnog dizajan). Nagrađeni polaznici kursa Grafička kultura stiču pravo na jednomesečnu praksu u jednom od u tri prestižna marketinška studia: Coba Design, Orange Studio i Slavimir Stojanović Design studio.

Polaznici ovog kursa će osmisliti sve grafičke materijale za reprezentaciju rezultata polaznika na grupnim izložbama, a svi polaznici će se samoorganizovati oko organizacije grupnih izložbi.

 1. Da li polaznici dobijaju sertifikat?

Da, polaznici dobijaju sertifikate o završenom kursu, ukoliko su pohađali više od 70% nastave i imali rezultate na kursevima, pripremili materijal za grupne izložbe i prezentacije i učestvovali na grupnim izložbama na kojima su predstavili svoje projekte.

13. Do kad je upis na Umetnički trening 2015?

Pogledaj objavu u postu KONKURS Umetnicki trening 2015!