Gabriela Vasic/autorka projekta

FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare

gabriela vasic Gabriela Vasić je dizajner projekta UMETNICKI TRENING i urednica ovog sajta, osoba koja ume da ohrabri i motivise sve svojim entuzijazmom i neiscrpnom kreativnom energijom. Rodjena sa genima preduzetnika, sklonost ka avanturi i riziku, unosi i u neizvesne umetničke vode i već više od 20 godina, uspešno se bavi i umetnošću i neformalnom edukacijom, a majstor je u pronalaženju rešenja i savladavanju raznih prepreka i možda najbolji savetnik za napredovanje u umetničkoj karijeri. Osim pisanja projekata, vodi ovaj sajt, bavi se organizacijom kurseva, menadžeriše po društvenim mrežama i obavlja niz nevidljivih aktivnosti da bi se jedan ovako kompleksan projekat uspešno realizovao. Majka je dvoje maloletne dece i samostalni umetnik.

Gabriela Vasić, 1970., nezavisna kulturna i omladinska radnica, vizuelna umetnica

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti, u roku, prosek 9.41, na redovnim studijama, 10 magistratura.

STATUS: samostalni likovni umetnik od 1993.; član ULUS-a od 1995.

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom – post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi razne medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio – video, grafički dizajn, društvene mreže. Umetnički projekti Gabriele Vasić su društveno generisani i bave se različitim aspektima kolektiviteta i društvenim i političkim implikacijam tranzicionog društva. Kroz svoje umetničko delovanje Gabriela Vasić nastoji da pokrene pitanja društvene odgovornosti i potstakne razvoj zdravih društvenih odnosa, baziranih na participaciji i solidarnosti. Njeni umetnički projekti su obeleženi aktivnim učešćem publike i relacionom estetikom. U svom dosadašnjem umetničkom radu, bavila se pitanjima umetničkog sistema i umetničke produkcije, kulturnim politikama, odnosima između medija i individualiteta, alternativnim ekonomskim mrežama, kolektivnim imaginarijem, pozicijom mladih i antiautorstvom.  Umetnički projekti Gabriele Vasić su svojevrsna društvena i medijska kritika kojom se dekonstruišu kulturne i rodne reprezentacije i prostori subjektiviteta u odnosu na tehnologiju i medijsko okruženje, a inspiraciju za svoje projekte nalazi u odnosima pojedinca i sistema, postindustrijskom ambijentu i u javnom prostoru.

ZANIMANJE: vizuelna umetnica, kulturna i omladinska radnica, stručnjak za neformalnu edukaciju dece i omladine u i kroz umetnost

PROFESIONALNO ISKUSTVO: voditelj hiljadu i više kreativnih radionica, dizajn i menadžment projekata, koordinacija i organizacija kruseva neformalne edukacije za mlade u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, organizacija umetničkih manifestacija, predavač u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, umetnička teorija i praksa, recycling i upcycling projektima u duhu DIY filozofije

DUŽNOSTI: dizajn projekata, kulturna produkcija, projekt menadžment, koordinacija projekata, HR, PR, marketing projekata, komunikacije sa medijima i korisnicima projekata (klijentima), grafička rešenja za potrebe projekata, pregovari sa lokalnom samoupravom, klijent servis, kreacija i upravljanje web reprezentacijama, menadžment društvenih mreža.

REZULTATI:  17 žiriranih samostalnih izložbi, 20 projekata finasiranih od strane lokalne samouprave i Republike Srbije u oblasti neformalne edukacije dece i mladih, preko 40 projekata u oblasti kulturne produkcije – grupne i samostalne izložbe savremene vizuelne umetnosti, dizajna i rukotvorina, preko 30 autorskih tekstova o umetnosti drugih autora …

RADNO ISKUSTVO: Samostalni likovni umetnik od 1993., Iskustvo pedagoga od 1993.: Centar za kulturu Stari Grad, u okviru projekta Školigrica idr., rad na području neformalne likovne edukacije sa mladima; 1996/2004. osnovala likovnu školu „Linija“ i radionicu „Otvoreni Atelje“; saradnik u radionicama “Omen teatra” za mlade; 1999/2000. asistent na Akademiji lepih umetnosti; 2006. osnivač Udruženja građana KOD koje radi na profesionalnoj i ekonomskoj podršci mladima i ugroženim grupama, sa ciljem njihove integracije u društvo i na tržište rada, pozicija Direktor; 2006/2009 likovni urednik pri Centru za kulturu Grocka, 2013. saradnik UK Palilula za galerijski program i edukaciju.

Autorka i koordinatorka programa neformalne edukacije za samozapošljavanje mladih u kreativnim industrijama, za mlade od 17 do 30 god., projekat „Umetnički treining“.

Autorkin sajt