Graficka kultura

Graficka kultura, kurs 2013
Grafički dizajn, plakat i sertifikat, autor: Sanja Gligorijević
FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare

Kurs Grafička kultura

doprinosi stvaranju novih idejnih rešenja kod polaznika, razvojem kreativnog i kritičkog mišljenja, kroz kreativne radionice, predavanja, diskusije, mentorski rad, interaktivne metode istraživanja pri koncipiranju individualnog grafičkog stvaralaštva polaznika. Polaznici kursa će osim novih grafičkih rešenja i ideja za produkt dizajn, dizajnirati plakate, kataloge i sertifikate za sve programe i grupne prezentacije. Svi polaznici koji uspešno završe obuku, stiču pravo da ostvare grupnu izložbu. Najbolji polaznici stiču pravo na nagrade kursa. Cilj kursa je osamostaljivanje mladih grafičkih umetnika i podsticanje individualnog ili društvenog preduzetništva u domenu kreativnih industrija.

TEME:

Beograd kao inspiracija za grafičko oblikovanje: novi savremeni suveniri, logotipi, plakati, grafički simboli, brendiranje, reklamne kampanje, vizuelni identitet, biznis karte, etikete, sertifikati, nalepnice, ambalaža, dizajn kataloga, društveno preduzetništvo …

Ko može da pohađa kurs:

Talentovani mladi od 17 do 30 godina koji pohađaju umetničke škole ili fakultete, a imaju makar elementarna znanja iz grafičkih programa za crtanje i obradu slika (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel draw …) . Kurs je namenjen budućim profesionalcima u oblasti grafičkog i produkt dizajna koji žele da žive od svojih proizvoda i usluga, a ambicija im je da se istaknu i postanu prepoznatljivi u svetu grafičke kulture.

Mladi će biti u prilici da:

1) Izrade lične logotipe

2) Dizajniraju grafičke materijale za potrebe rukotvoraca

3) kreiraju grafička i idejna rešenja za suvenirske proizvode (novi srpski i beogradski suveniri)

4) Osmisle i realizuju sopstvene preduzetničke ideje na bazi grafičkog i produkt dizajna

5) Rade timski na realizaciji i promociji rezultata kursa, kao i da iniciraju sosptvene preduzetničke projekte

Nagrade:

Tri najbolja polaznika kursa Grafička kultura stiču pravo na profesionalnu praksu u trajanju od mesec dana u marketinškim studijima: Coba, Designis, Orange Studio.

Napomena: Organizator obezbeđuje materijale za rad i štampu grafičkih materijala za izložbe i vrši reprezentaciju umetničkih radova i izložbi polaznika, po okončanju kurseva.

Termin:

Kurs počinje krajem septembra, traje 4 meseca, subota od 11 do 14 sati

Lokacije:

Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti

Cena: 4000,00 mesečno, ukupno obuka traje 4 meseca. U cenu je uračunata produkcija radova za grupnu izložbu i katalog.

Koordinator: Sanja Jovović, grafički dizajner

Mentor: Gabriela Vasić, mr likovnih umetnosti

Gostujući predavači: Slavimir Stojanović, grafički dizajner; Nikola Ljubičić, mr grafičkih komunikacija; Marko Crnobrnja, mr vajarstva

Za prijavu na konkurs popuniti Formular prijave UT 2015, motivaciono pismo do 200 reči, kratku biografiju, i poslati 5 radova u jpg formatu 600 x 800 pxl, do 22. oktobra i poslati na email: umetnicki.trening@gmail.com. Više o Konkursu, vidi ovde!