Medijska pismenost

medijska pismenost designed
FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare

Kurs Medijska pismenost

je osmišljen kao dopunsko obrazovanje mladih koji se bave umetnošću, a u cilju njihove  profesionalne afirmacije putem medijske reprezentacije i uspešnog učešća na javnim konkursima. Medijska pismenost je postala neophodna veština u 21. veku., a naročito je bitna u kontekstu ličnog umetničkog marketinga i reprezentacije umetničkog rada, proizvoda ili usluga u kreativnim industrijama. Cilj kursa je da doprinese unapređenju tehnika reprezentacije umetničkog stvaralaštva i medijskoj artikulaciji mladih umetnika u online i offline prostoru, kako bi se podigla profesionalna reprezentacija njihovog umetničkog rada. Nakon završenog kursa, mladi umetnici će biti u poziciji da uspešno konkurišu na javnim konkursima za potrebe realizacije samostalnih i grupnih izložbi, i tako steknu pravo da ostvare status samostalnog umetnika i integrišu se na umetničku scenu.

TEME:

lični umetnički marketing, internet aplikacije i alati, projektni menadžment – pisanje predloga umetničkog projekta za potrebe javnog konkursa, reprezentacijske tehnike i veštine – tekstualna i slikovna reprezentacija umetničkog rada (izjava, portfolio), profesionalna izrada umetničke biografije u EURO PASS formatu.

Ko može da pohađa kurs:

Svi polaznici programa UMETNIČKI TRENING, kao i svi drugi mladi umetnici koji žele da se profesionalno reprezentuju u javnosti, na javnim konkursima i na umetničkoj sceni. Kurs je namenjen svima koji žele da ostvare status samostalnog umetnika i unaprede svoje veštine reprezentacije u formi portfolija, umetničke izjave, biografije i projektne aplikacije za javne konkurse.

Mladi umetnici će biti u prilici da:

1) Unaprede reprezentacijske veštine za potrebe svog P.R. i marketinga,  online i offline

2) Elaboriraju svoju projektnu ideju, izrade profesionalni portfolio, biografiju, umetničku izjavu, C.V.

3) Samostalno uspešno konkurišu na javnim umetničkim konkursima.

4) Uspešno pozicioniraju svoje stvaralaštvo na umetničkoj sceni i umetničkom tržištu.

Termini:

27. do 30. decembar

Lokacija:

Scena carina, Novi Beograd

Koordinatori kursa: Jelena Spaić, dipl. istoričar umetnosti, Gabriela Vasić

Predavači: Martina Anđelković, stručnjak za digitalni marketing, Gabriela Vasić, mr slikarstva, vizuelna umetnica; Nataša Milović, mr teatralogije, Dr. istorije umetnosti; Predrag Cvijetičanin, ekspert za projektni menadžment;

Za prijavu na konkurs poslatu umetničku ili radnu biografiju i 5 radova. Prijave za ovak kurs do 24. decembra i poslati na email: umetnicki.trening@gmail.com.