Vizuelna umetnost

Gabriela Vasic, Performans Umetnost, projekat Svi govore, 50. Oktobarski salon, 2009
FacebookTwitterGoogle+EmailTumblrBlogger PostPinterestWordPressShare

Kurs Vizuelna umetnost

ima za cilja da kroz ciklus predavanja, praktičan i interaktivan kreativan proces koncipiranja ličnih i grupnih projekata, internet edukaciju, stručnu praksu, diskusije u grupi i mentorstvo, upozna mlade sa širokim vidovima prakse savremene vizuelne umetnosti. Kurs je tako koncipiran da razvija teorijska i praktična znanja, interidisciplinarni pristup umetnosti, kritičke stavove, kreativno mišljenje i izvođačke veštine, doprinoseći tako afirmaciji mladih koji se bave vizuelnom umetnošću. Program doprinosi razvoju individualnog senzibiliteta polaznika, artikulaciji autorstva i autentičnog umetničkog izraza, kao i razvoju kritičkih stavova i kreativnog mišljenja. Kurs osnažuje polaznike u analizi umetničke pozicije i strategija za realizaciju individualnih i grupnih umetničkih projekata, kao i reprezentaciju u novim vizuelnim medijima i javnom prostoru.  Za mlade koji se odluče da se profesionalno bave savremenom vizuelnom umetnošću, kurs je koristan kao alat koji ih može dovesti u poziciju da ostvare status samostalnog umetnika, da se samozaposle i integrišu na umetničku scenu i/ili tržište. Kurs je otvoren za sve polaznike sa kreativnim idejama, bez obzira na obrazovanje i nivo znanja o savremenoj vizuelnoj umetnosti. Svi polaznici koji uspešno završe obuku, stiču pravo da ostvare samostalnu ili grupnu izložbu, za koju će dobiti PR, katalog i medijsku promociju.

Teme:

Beograd kao prostor za umetničku akciju; Umetnička scena; Mangelos nagrada; Pop Art; Konceptualna umetnička praksa; Fotografija; Novi mediji; Artivizam; Umetnost u javnom prostoru; Feministička umetnička praksa; Urbani dizajn; Relaciona estetika; Vizuelna sociologija; Društvena kritika; Standardi i procedure umetničke reprezentacije; Status samostalnog umetnika

Ko može da pohađa kurs:

Kurs je namenjen pre svega mladima koji žele da ostvare karijeru u oblasti vizuelnih umetnosti i samozaposlee se kao samostalni umetnici, a koriste neke od umetničkih medija: fotografija, video, digitalni mediji, crtež, slika, kolaž, tatto, web, public art: instalacija, performans, stensil, grafiti, murali, i pozicioniraju se na lokalnoj i međunarodnoj umetničkoj sceni. Polaznici mogu biti studenti: dizajna i arhitekture, sa Fakulteta likovnih ili primenjenih umetnosti, Fakulteta dramskih umetnosti, Filozofskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Viših umetničkih škola, kao i drugi mladi od 17 do 30 godina, koji bi da se oprobaju u nekoj od umetničkih disciplina, i vizuelna umetnost im je hobi i žele da se inspirišu novim saznanjima i umetničkim okruženjem.

Mladi će biti u prilici da:

1) Analiziraju okolnosti umetničke produkcije na umetničkoj sceni

2) Izgrade strategiju za pozicioniranje lične umetničke produkcije

3) Osmisle i realizuju jedan svoj autorski projekat u odabranom mediju

4) Osmisle i realizuju jednu autorsku ili grupnu akciju u javnom prostoru

5) Reprezentuju svoju produkciju u formi grupne i/ili samostalne izložbe

6) Elaboriraju svoju umetničku produkciju

7)  Artikulaciji umetničkog stvaralaštva polaznika

8) Priprema za sticanje statusa samostalnog umetnika

Napomena: Organizator obezbeđuje materijale za rad i štampu grafičkih materijala za izložbe i vrši reprezentaciju umetničkih radova i izložbi polaznika, po okončanju kurseva.

Termini obuke:

Subotom od 15 – 18 sati

Kurs počinje krajem septembra

Lokacija: Ustanova kulture Parobrod

Cena: 4000,00 mesečno, ukupno obuka traje 4 meseca. U cenu je uračunata produkcija radova za grupnu izložbu i katalog.

Koordinator i mentor kursa: Gabriela Vasić, mr likovnih umetnosti, vizuelna umetnica

Gostujući predavači: Miroslav Karić, istoričar umetnosti; Kristina Drašković Bočkov, Umetnost u javnom prostoru; Aleksandrija Ajduković, vizuelna umetnica; Zoran Erić, istoričar umetnosti, Mihael Milunović, vizuelni umetnik; Uroš Đurić, vizuleni umetnik, Iva Musović, fotograf; Nataša Milović, mr teatralogije; Sandra Božić, vizuelna umetnica.

Za prijavu na konkurs popuniti Formular prijave UT 2015, motivaciono pismo do 200 reči, kratku biografiju, i poslati 5 radova u jpg formatu 600 x 800 pxl, do 22. oktobra i poslati na email: umetnicki.trening@gmail.com. Više o Konkursu, vidi ovde!